Živimo u vremenu ubrzanih promena, i svedoci smo kako “izgaranje” na poslu sve nemilosrdnije uzima danak. Svetska zdravstvena organizacija je objavila međunarodni izveštaj koji govori o tome da je depresija bolest koja najviše pogađa korporativni sektor, odmah nakon kardio-vaskularnih bolesti. Tako, možemo reći da joga više nije samo poželjna u kompanijama, već i neophodna.

Zaposleni svakodnevno sede za računarima osam i više sati, i neophodan im je odmor – fizički, a pre svega psihički odmor i relaksacija tj. opuštanje. Veliki broj svetskih kompanija, prepoznaje i implementira jogu kao vid rekreacije za svoje zaposlene jer shvataju da je zdravlje zaposlenih strateški imperativ.

Takođe, sve je više kompanija i sve više modernih poslova koji zahtevaju od svojih zaposlenih ne samo posvećenost radu već i kreativnost. A ljudi svoju kreativnost razvijaju onda kada se osećaju slobodno, kada su u prijateljskom okruženju koje im daje podsticaj da se kreativno izraze. Tada, kada se osećaju samouvereno, kada osećaju da je njihovo mišljenje bitno i da se ceni, daju najbolje od sebe, i tako najdirektnije utiču na uspešnost jedne kompanije. 

Joga se može implementirati u radni dan svih zaposlenih: pre početka radnog dana, nakon završetka radnog vremena, ili čak u toku radnog vremena – u pauzi za ručak, na primer. Dovoljno je uraditi tehnike disanja, asane i relaksaciju, kako bismo otklonili psihičke napetosti i celokupan sistem energetski obnovili i doveli u ravnotežu. Mnoga naučna istraživanja pokazuju da praktikovanje joge doprinosi većoj amortizaciji stresa.

Iskustva pokazuju da joga poboljšava psihofizičko zdravlje zaposlenih, umanjuje odsustvo s posla, unapređuje komunikaciju među zaposlenima i podstiče timski rad, sprečava efekat sagorevanja (burn-out). Tehnikama disanja, relaksacije i meditacije, nivo stresa se smanjuje, misli su slobodnije, pažnja je usmerenija na cilj poput lasera a kreativno izražavanje je naglašenije.

Joga je disciplina koja razvija, podstiče i neguje zdrav način života.

“Joga je u obustavljenosti partikularnih obrtaja u svesti”

                                                                                Joga sutre – Patanđali

Definicija joge po Patanđaliju, drevnom joginu, govori nam u jednoj rečenici šta joga jeste i šta je cilj joge: da svaki pojedinac zaustavi haotične užurbane misli, i “skakanje” sa jedne misli na drugu. A korporativnu jogu, ili jogu za zaposlene, možemo posmatrati kao koncept dostizanja mirnog stanja zaposlenih i mirnog rada u užurbanom korporativnom okruženju. Zadovoljni zaposleni osećaju radno okruženje kao prijatno i prijateljsko, a radni učinak se poboljšava, što direktno utiče i na poslovanje kompanije.